De huidige maatschappelijke ontwikkelingen vragen om samenwerking

Dat geldt voor de (jeugd)zorg, het sociaal domein, het onderwijs, maar ook voor de uitvoering van de Omgevingswet en de energietransitie. Ondertussen is het niet altijd even makkelijk om productief samen te werken. Hoe kom je dan toch tot succes? Dat is minder lastig dan je denkt als je de focus houdt op wat iedereen onderling bindt en op gezamenlijk leren. Ik laat je ervaren hoe je op een eenvoudige manier mensen enthousiasmeert en gezamenlijk effectieve doorbraken bereikt, die energie geven. Kortom, ik ga voor drie keer ‘E’:

  • Eenvoudig
  • Effectief
  • Energie gevend

Als adviseur, projectleider of kwartiermaker zet ik de ramen open en laat ik een nieuw geluid binnen. Dat doet wonderen.

Zet de ramen open