Katalysator bij opgavegericht samenwerken

Elke dag werk je aan oplossingen voor complexe vraagstukken waar de veranderende maatschappij om vraagt. Dat betekent in de praktijk samenwerken over de grenzen van domeinen en je eigen organisatie heen. Onze maatschappelijke vraagstukken zijn immers inmiddels te complex om ze zelf te kunnen oplossen.

Dat is opgavegericht samenwerken: met meerdere partijen werken aan een gezamenlijke opgave om daar met elkaar een zo goed mogelijk antwoord op te vinden.

Samen bereik je meer

Het feit bij complexe vraagstukken is: je bent altijd afhankelijk van de inzet van anderen. Je hebt te maken met uiteenlopende mensen en partijen met diverse ervaringen, waarden, belangen en ambities die allemaal vanuit hun eigen perspectief kijken en een eigen idee hebben wat nodig is. Dat maakt opgavegericht samenwerken zowel rijk en waardevol, als lastig en uitdagend.

Controleer alleen wat je kunt controleren

Kort gezegd is de uitdaging bij opgavegericht samenwerken: neem de leiding en controleer alleen dat wat je kunt controleren. Iedereen die betrokken is doorloopt in zijn eigen tempo zijn eigen leerproces. Het enige dat je kunt doen is dit proces faciliteren.

Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. In je rol van bestuurder of projectmanager ondersteun ik je als externe graag daarbij. Zo’n informeel, creatief en gelijkwaardig samenwerkingsproces ontwerpen, begeleiden en ondersteunen, geeft mij energie. Het is inderdaad uitdagend, omdat het dwars door alle betrokken domeinen en organisaties heen gaat. Maar het is eenvoudiger dan het lijkt en dat laat ik je graag zien en ervaren.

De grootste uitdaging is om met alle betrokkenen op zoek te gaan naar het gedeelde toekomstperspectief. De stap naar een uitvoeringsplan waar iedereen zich voor zijn deel voor verantwoordelijk voelt is daarna eenvoudig te nemen. Het belangrijkste wat je daarna te doen staat is de beweging die op gang is gekomen, ook op gang te houden. Ik ondersteun je in het organiseren van dit proces en houd onderweg zo gezegd de prik op de cola. De doorbraken in denken en doen die we nodig hebben, zijn er niet ineens, die ontstaat stap voor stap als je er aandacht aan blijft geven.

Resultaat

Het proces van opgavegericht werken neem ik je niet uit handen. Maar ik zorg wel dat iedereen die je nodig hebt om tot succes te komen, zich uitgenodigd voelt om actief mee te doen. Ik ontwerp een goed doordacht proces dat bij de opgave past, denk mee over wie er allemaal betrokken zijn en zorg voor een aansprekende uitnodiging om mee te doen. Ik begeleid de werksessies gericht op het ontwikkelen van een nieuw toekomstperspectief, jullie ‘common ground’ en de uitvoering daarvan. Ook ondersteun ik je als sparringpartner in het proces, zodat je de juiste beslissingen kunt nemen.

Ik ben benieuwd waar ik je mee kan helpen. Ik houd van goede gesprekken dus laten we er een voeren om elkaar te leren kennen. Spreekt je dit aan, zoek contact met me!

Bewust het Taalpact ondertekenen – voorbeeld in kader

Een netwerk formuleerde 10 jaar geleden gezamenlijk de ambitie om laaggeletterdheid in de regio met 10% terug te dringen. Uit een netwerkanalyse bleek dat er weliswaar een gezamenlijke ambitie was en er allerlei projecten en concrete initiatieven waren, maar dat er weinig samenwerking was en er geen monitoring plaatsvond. Niemand wist waar zij na 10 jaar stonden. Ik heb het netwerk ondersteund bij de actualisatie van hun ambitie. De ontwikkeling van een brede sluitende aanpak, waar iedereen volmondig achter kan staan is het vervolg. Doel is dat iedereen weet wat hen te doen staat en zich daar ook verantwoordelijk voor voelt.  Met als resultaat dat de ondertekening van het Taalpact niet als een formaliteit wordt gezien maar als een echte belofte.

Zet de ramen open