Organisator van vernieuwingskracht in netwerken

Veel maatschappelijke vraagstukken zijn weerbarstig. Ze vragen om een andere aanpak: een netwerkaanpak. Da’s nog niet zo eenvoudig. Want het aantal betrokkenen is groot. Hoe organiseer je in zo’n situatie vernieuwingskracht?

Het initiatief

Een vernieuwende aanpak van de huidige maatschappelijke vraagstukken vergt van een flink aantal mensen, dwars door organisaties heen, een hechte samenwerking, veel nieuwe initiatieven en de bereidheid offers te brengen. Dat gebeurt alleen als alle betrokkenen het gevoel hebben dat er iets op het spel staat en de collectieve hebben om het anders aan te pakken. Dat biedt een basis om een groep samen te stellen die over genoeg kracht en geloofwaardigheid beschikt om de gewenste vernieuwing op gang te brengen en te leiden.

Wie doen er mee?

Concreet betekent dat je de moed hebt om alle betrokken disciplines en domeinen samen te brengen. Samen een nieuw toekomstperspectief neerzetten dat inspireert, engageert en verbindt. Een visie die concreet aangeeft wat je met elkaar wilt bereiken, wat daarvoor nodig is en wat iedereen gaat doen. Iedereen loopt met eindeloos veel ideeën rond – ook de mensen in jouw organisatie -, maar in hoeverre nodig je ze uit van begin af aan mee te doen? Maak je gebruik van ieders kennis, ervaring, ambities en mogelijkheden?

De lol van mijn werk als procesbegeleider is juist het organiseren van dat samenspel.

Een nieuwe beweging

Als we samen aan de slag gaan, ondersteun ik je bij het in gang zetten van een nieuwe beweging. Ik organiseer samen met je stap voor stap het proces, waarin je alle betrokkenen inspireert mee te gaan doen en ervoor zorgt dat zij mee blijven doen. Zodat met de vernieuwingskracht die je samen creëert de gewenste verandering ook echt tot stand komt.

Wil je een vernieuwende aanpak ontwikkelen met alle betrokken partijen, zodat ie meer kans van slagen heeft? Neem contact met me op, zodat ik jullie kan leren kennen en andersom. En wie weet kan ik jullie als procesbegeleider ondersteunen bij het op gang brengen en houden van een nieuwe beweging.

Het middelbaar beroepsonderwijs in 2030 – Voorbeeld in kader

Onze samenleving is aanzienlijk veranderd in 2030. Door technologische ontwikkelingen, nieuwe beroepen, individuele opleidingsbehoeften en een krappere arbeidsmarkt. Dat heeft invloed op het middelbaar beroepsonderwijs. Het ministerie van OCW stelt zich dan ook de vraag: wat is het perspectief van het middelbaar beroepsonderwijs in 2030? Ondernemers, onderwijs, werknemers en studenten, overheden, belangenbehartigers en kennisinstellingen  hebben daar zo hun eigen visie op. Als procesbegeleider ondersteun ik OCW bij het organiseren van een open proces dat tot doel heeft om met alle betrokken partijen tot een nieuw toekomstperspectief te komen dat laat zien voor welke keuzes en acties zij gezamenlijk staan.

Zet de ramen open