Organisator van vernieuwingskracht in netwerken

Onze mogelijkheden en verwachtingen veranderen. Iedere dag. Hoe gaan jullie daar mee om?

De dingen op z’n beloop laten is geen optie, want dan loop je snel achter de feiten aan. Als je als organisatie niet weet welke koers je wilt varen, word je geleefd door je omgeving. Want de dynamiek is groot. Je hebt het gevoel dat je bent overgeleverd aan de waan van de dag.

Geef richting

Met een actiegerichte visie kun je zelf richting bepalen en koers houden. Een visie is van waarde als hij breed wordt gedragen en geleefd. Hij verbindt en zorgt voor inspiratie en energie. Een dergelijke visie ontwikkel je door veel mensen te betrekken, zodat iedereen zijn inzichten kan verrijken met andermans ideeën. Daarvoor is een goed doordacht proces nodig, gebaseerd op gezamenlijk leren en cocreëren. In de zorg en het sociaal domein zet ik daar graag mijn expertise bij in.

Wie doen er mee?

Concreet betekent dat je de moed hebt om alle betrokken disciplines en domeinen samen te brengen. Samen een nieuw toekomstperspectief neerzetten dat inspireert, engageert en verbindt. Een visie die heel concreet aangeeft wat je met elkaar wilt bereiken en wat iedereen daarvoor gaat doen. Iedereen loopt met eindeloos veel ideeën rond – ook de mensen in jouw organisatie -, maar in hoeverre nodig je ze uit van begin af aan mee te doen? Maak je gebruik van ieders kennis, ervaring en ambities?

De lol van mijn werk als procesbegeleider is juist het organiseren van dat samenspel: het is verreweg het effectiefst én inspirerend om samen een gezamenlijke visie en strategie te ontwikkelen. Want daarmee organiseer je vertrouwen, commitment en energie om in actie te komen.

Een nieuwe beweging

Als we samen aan de slag gaan, ondersteun ik je bij het in gang zetten van een nieuwe beweging. Ik begeleid je stap voor stap door het proces, waarin je alle betrokkenen inspireert mee te gaan doen en ervoor zorgt dat zij mee blijven doen. Zodat met de vernieuwingskracht die je creëert de gewenste verandering ook echt tot stand komt.

Heeft jouw organisatie een nieuwe visie en strategie nodig, en wil je die gezamenlijk met alle betrokkenen ontwikkelen, zodat ie meer kans van slagen heeft?Neem contact met me op, zodat ik jullie kan leren kennen en andersom. En wie weet kan ik jullie als procesbegeleider helpen om weer een scherpe visie en strategie te ontwikkelen.

Wat is de rol van de arts in de toekomst? – Voorbeeld in kader

De zorg en samenleving zijn aanzienlijk veranderd in 2030. Door een andere visie op gezondheid, een herinrichting van de zorg en diverse technologische ontwikkelingen. Dat beïnvloedt de rol en de positie van de arts. De KNMG stelt zich dan ook de vraag: Wat is de rol van de arts in de toekomst? Alle specialismen en partners van de KNMG hebben daar zo hun eigen visie op. Als procesbegeleider ondersteun ik hen in het proces om tot een gezamenlijke visie te komen, die (toekomstige) artsen inspireert en politici, beleidsmakers en partners laat zien voor welke keuzes artsen staan.

Zet de ramen open