Als er energie in zit kan alles!

Bevlogen mensen met aanstekelijk enthousiasme openen deuren en krijgen anderen mee. Zulke mensen zijn er volop. Bestuurders, (project)managers en vele anderen die zich willen inzetten voor zaken van collectief belang. Wat mij opvalt is dat zij een sterke verbinding hebben met hun hart en zich willen inzetten om verandering teweeg te brengen. Verbinding voelen met jezelf en met anderen is de basis om zaken voor elkaar te krijgen die iedereen toejuicht. In het verbinden van mensen rondom een collectieve ambitie om een nieuwe beweging in gang te zetten, zit mijn bevlogenheid. Ik verbind dan ook al meer dan 25 jaar partijen die denken dat zij weinig met elkaar hebben en bereik daarmee mooie doorbraken. Aanvankelijk in de ruimtelijke ordening, inmiddels ook in de zorg, het sociaal domein, het onderwijs en bij duurzaamheidsvraagstukken. 

Verbinden gaat voor mij via je hart. Maar het gaat ook om doorgronden en analyseren, om te weten waarover het gaat. Precies dat is wat ik doe als procesbegeleider in complexe situaties. Ik maak gebruik van het zelforganiserend en oplossend vermogen van mensen om productief aan complexe vraagstukken te werken en schep daarvoor de juiste condities. Ik vind het fantastisch om de ramen open te zetten en met mensen nieuwe wegen te verkennen. Ik begeleid graag dat leerproces. 

Als er nieuwe energie ontstaat, ben ik in mijn element.

Zet de ramen open